Klimatizace

Nabízíme kompletní montáž různých klimatizačních jednotek.

Mobilní klimatizace

Dodává se v kompaktním provedení nebo s odděleným kondenzátorem.
Kompaktní mobilní klimatizace je opatřena ohebnou hadicí odvádějící ohřátý vzduch mimo klimatizovanou místnost.
U mobilní klimatizace s odděleným kondenzátorem je venkovní díl spojen ohebnou dvoutrubkovou hadicí s vnitřní jednotkou.
Mobilní klimatizace je vhodná jak pro ochlazení momentálně přehřátých místností, tak pro stánky se zbožím, které trpí teplem.

Kompaktní okenní klimatizace

Typ klimatizace velmi rozšířené v USA, Japonsku a v tropech.
Klimatizační jednotka se zabuduje do okna nebo do zdi tak, že část s kondenzátorem, který je předsunut do venkovního prostoru a část s výparníkem - chladičem je zaústěna do místnosti. Jedním motorem je poháněn venkovní i vnitřní ventilátor.

Klimatizace SPLIT

Klimatizační jednotky s tímto označením jsou dělené, a sestávají vždy nejméně ze dvou dílů. Vnitřní díl s tichým ventilátorem, chladičem (výparníkem) a filtrem vzduchu, bývá pověšen v místnosti na zdi, pod oknem, nade dveřmi, v mezistropu atp. Venkovní díl (kondenzační jednotka) obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor (výměník). Chladný vzduch je do klimatizované místnosti přiváděn pod stropem a nedochází tak k přímému ofukování osob v pracovní zóně.

Centrální klimatizace

Jedná se o klimatizační zařízení, kdy na jednu venkovní jednotku je možné napojit až 16 jednotek vnitřních. Celý systém je řízen vlastním počítačem. Provoz tepelného čerpadla je samozřejmostí.
Zjednodušuje klimatizační systém, šetří energii a zaručuje stabilnost výkonu.