Měření a regulace

Elektroinstalace

Měření a regulace technologických procesů jsou naší firmou prováděny na vysoké úrovni. Při aplikacích systému MaR využíváme vysoce kvalitní a osvědčené HW a SW systémy.

Mezi hlavní odvětví naší firmy patří řízení technologií budov, vzduchotechnických zařízení, zdrojů tepla, kotelen, výměníkových stanic, zdrojů chladu, větrání a klimatizace. Našimi obchodními partnery jsou koncoví uživatelé, stavební firmy, dodavatelé souborů vytápění budov a vzduchotechniky.

Naše firma disponuje dlouholetými zkušenostmi v oboru měření a regulace technologických procesů. Tuto činnost provádí naši kvalifikovaní odborníci již od samotného vzniku firmy.

Zaměřujeme se především na tyto služby:

  • měření technologických procesů
  • návrh optimálního řešení regulace technologických procesů
  • dodávka materiálu
  • montáž zařízení
  • revize a servis zařízení
  • samozřejmostí je dodání veškerého potřebného materiálu a montáž veškeré měřící a regulační techniky ve vašem objektu.