Tepelná čerpadla

Prodáváme a montujeme tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou určena pro instalaci v objektech, kde není možnost vybudovat zemní plošný kolektor. Tepelné čerpadlo vzduch-voda získává energii z venkovního okolního vzduchu a předává jí do topné vody na sekundární straně.

Velkou výhodou je možnost celoročního provozu. V zimním období pracují TČ až do venkovní teploty - 15 °C, vysokoteplotní typy HP dokonce až do - 20 °C, v letním období při ohřevu TV výrazně stoupá topný faktor.

Tepelná čerpadla vzduch-voda je možné kombinovat s jakoukoliv nízkoteplotní topnou soustavu (VZT jednotka, podlahové, stěnové nebo stropní topení, velkoplošné radiátory nebo fan coily).

Tepelná čerpadla jsou levným a komfortním zdrojem pro dům. Na tepelné čerpadlo lze získat levnější sazbu elektrické energie. Po dobu 22 hodin denně je tepelné čerpadlo napájeno elektřinou v tzv. nízkém tarifu, který je levnější.